Småfröna

Vi är ett engagerat föräldrakooperativ som har funnits i Göteborg sedan 1992, först på Västgötagatan i centrala Göteborg och sedan augusti 2011 i Stora Torp slott i Örgryte. Förskolan etablerades med syfte att ge barn en trygg start i livet genom att erbjuda en förskola med en lite mindre barngrupper, med hög personaltäthet och framför allt genom att ha montessoripedagogiken i centrum. Det innebär att vårdnadshavare och personal samverkar med barnets individuella utveckling i fokus.

Vi har plats för barn i åldrarna ett till fem år, fördelade på två barngrupper med totalt sex pedagoger och en köksansvarig med engagemang i barngrupperna.
Inskolningen av nya barn sker företrädesvis i augusti men vi tar självfallet emot intresseanmälningar under hela året. Skulle en plats bli ledig under årets gång fyller vi den så snart som möjligt.

Vision

Vår förskola ska lägga den bästa grunden för varje barns utveckling, lärande och välbefinnande.

Verksamheten

På Montessoriförskolan Småfröna arbetar vi efter målen i vårt styrdokument Läroplanen för förskolan Lpfö 18 och Montessoripedagogiks grundvärden och människosyn där respekt, gemenskap, ansvar och nyfikenhet är viktiga i vår miljö.Vårt arbetssätt är att ha montessoripass både inne och ute och genom ett lustfyllt lärande och med upplevelser låta barnen erövra sig kunskap.

Barnet lär genom aktivitet och i samspel med andra och utvecklar då en god kamratskap och respekt för varandras olikheter.Barnets naturliga nyfikenhet stimulerar dem att leka och lära.Vi ser uterummet som ett viktigt inslag i verksamheten för att utveckla intresse och förståelse för naturen och vår närmiljön.Pedagogerna ska möta barnen där de är, lyssna, observera, utmana, vara medforskande och stötta. Vi ser det kompetenta barnet som ständigt försöker förstå och erövra sin omvärld.

Genom förskolans material, den stimulerande miljön både inne och ute och den kompetens som finns hos personalen på Småfröna är detta möjligt.Kommunikation är viktigt, dagliga dialoger och gott bemötande mellan personal, barn och vårdnadshavare ska bidra till en bra atmosfär som alla trivs i och som får barnen att känna sig trygga.