Köanmälan registrering

Köanmälan
Samtycke personuppgifter
Jag samtycker härmed till att mina personuppgifter som jag lämnar i min ansökan om köplats för mitt barn behandlas av Småfröna Montessoriförskola för att kommunicera information om lediga platser, hantera och administrera min ansökan, tillhandahålla kö till förskolan samt förbereda erbjudande om plats på förskolan. Syftet är att förenkla min ansökan samt att underlätta kommunikation mellan mig och förskolan. Mina uppgifter gallras bär jag meddelat att jag inte längre önskar kvarstå som sökande för mitt barn, om jag erbjudits plats på förskolan eller om ansökan om plats avslås. För mer information om förskolans behandling av personuppgifter och dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss enligt kontaktuppgifter på hemsidan.