Föräldrakooperativ

Ett föräldrakooperativ innebär att vårdnadshavare driver verksamheten tillsammans i en gemensam ekonomisk förening. Föreningen är huvudman och arbetsgivare till förskolans personal. Personalen är ansvariga för den pedagogiska verksamheten. I ett föräldrakooperativ har du som vårdnadshavare stor möjlighet att påverka den yttre verksamheten.

Det innebär att vi själva beslutar vilka prioriteringar som ska göras, t.ex. i fråga om verksamhetens övergripande inriktning, kostval och lokalernas utformning. Personalen bestämmer inköp av pedagogiskt material, vårdnadshavare får komma med önskemål.

Arbetssättet på Småfröna skapar genuina kontaktytor mellan vårdnadshavare och personal vilken gör dialogen kring våra barns utveckling naturlig.
Föreningens verksamhet bygger på engagerade vårdnadshavare som tror på att vi gemensamt kan åstadkomma en positiv lärandemiljö för våra barn.

Vad gör man?

Att vara vårdnadshavare på montessoriförskolan Småfröna innebär åtaganden.

Alla vårdnadshavare hjälps åt med städningen av lokalerna enligt ett rullande städschema där varje familj har ansvar för den dagliga städningen ungefär en gång per månad.
Två gånger per termin utförs gemensam storstädning inom- och utomhus. Vi anordnar Fixardagar en gång per termin då vi hjälps åt att ta hand om våra lokaler och ordnar andra praktiska göromål.

För närvarande består styrelsen av följande poster: ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig, personalansvarig, barngruppsansvarig och rektor. Härtill utgör någon eller några vårdnadshavare valberedning och har uppdrag som revisorer i föreningen. Utöver att förskolan har en styrelse som består av vårdnadshavare har vi vissa utpekade ansvarsområden som några vårdnadshavare ansvarar för. Dessa är för närvarande Inomhusansvarig, Utomhusansvarig, It/teknikansvarig, Städansvarig och trivselgrupp.